Gıdalarda kuru madde 2 ana öğeden oluşur suda çözünmeyen kuru madde ve suda çözünebilen kuru madde. Suda çözünmeyen kuru maddeyi selüloz ve nişasta gibi polisakkaritler, suda çözünen kuru maddeyi ise früktoz glikoz başta olmak üzere şekerler ve sitrik asit, malik asit, tartarik asit gibi organik asitler oluşturur.

Suda çözünür kuru madde tayini meyvelerde olgunluk ve hasat zamanının belirlenmesinde ve üretimin denetim altında tutulmasında önem taşır. Analiz sonucu elde edilen değerler ya yalnız başına yada meyve eti sertliği veya asit miktarı ile birleştirilip kıyaslanarak hemen her meyvede kullanılabilmektedir.

Bu analiz refraktometre, areometre(briks hidrometresi) ve kurutma dolabı gibi yöntemler ile yapılabilmektedir. 

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri