Gıda maddelerinin üretimi, tüketimi, depolanmaları esnasında gıdalara zarar veren mikroorganizma ve zararlıları uzaklaştırmak veya yok etmek, bitkilerin büyümesini düzenlemek amacıyla kullanılabilen, kimyasal ya da biyolojik ürünlerin tümüne pestisit adı verilmektedir.
Pestisitler kabul edilen dozların üzerinde kullanıldıklarında, gereğinden fazla sayıda ilaçlama yapıldığında, gerekmediği halde birden fazla ilaç karıştırılarak kullanıldığında veya son ilaçlama ile hasat dönemi arasında bırakılması gereken süreye uyulmadığı durumlarda gıda maddelerinde fazla miktarda kalıntı bırakabilirler. Pestisit kalıntısının dozunun yüksek olması canlılarda akut veya kronik zehirlenmelere neden olmakta, ürünlerde aroma ve kalite değişimleri meydana getirebilmektedir.
Pestisitlerin faydaları ve zararları arasında dengenin sağlanabilmesi için bu ürünlerin izin verilen limitler dahilinde, bilinçli ve doğru kullanımı son derece önemlidir. Gıdalarda pestisit analizleri Gıda kimyasal analiz laboratuvarlarında gerçekleştirilir.
Pestisit analizlarinde gaz kromatografi(GC) ve sıvı kromatografi(LC) yöntemleri en sık kullanılan yöntemlerdir.

 

 

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri