Yağların fiziksel ve kimyasal özelliklerini içerdikleri yağ asitlerinin oranları ve kompozisyonu belirlemektedir. Yağ bitkilerinin yağ asitleri kompozisyonunda hangi koşullarda nasıl bir değişim meydana getirebileceğinin bilinmesi yağ kalitesi açısından önemlidir. Yağ aside kompozisyonunun bilinmesi yağların kullanım amaçlarına göre üretim yapılmasını sağlayacaktır. Yağ asidi safsızlığın varlığını belirlemek, serbest ve toplam yağ asidinin türünü belirlemek için yağ asidi kompozisyon analizi önem taşımaktadır. Yağ asidi kompozisyonu analizi genellikle gaz kramotografisi kütle spektrometresi (GC-MS) gibi kramatografik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri