Gıda ile temasta bulunan plastik madde ve malzemeler tebliğine göre ambalajlar, belirli standartlara uygun olarak üretilmelidir. Uygun olmayan ambalaj, koruma özelliğini yitirerek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak tüketici sağlığını tehdit etmektedir. Ambalajlardan gıda ve gıda benzeri ürünlere uçucu olmayan maddeler geçmektedir. Bu maddeler belirli limitlerde olmalı ya da hiç bulunmamalıdır. Üretilen ambalajların kullanım alanına göre gıdaya geçen madde miktarları ölçülerek gıdanın kalitesini etkileyip etkilemediği belirlenir. Ambalaj analizleri kapsamında sulu, asitli, alkollü, yağlı ve katı gıdalarla temas eden plastik, kağıt ve tahta ambalajlarda analiz çalışmaları yapılmaktadır.

Gıda ambalaj analizlerinde kullanılmakta olan laboratuvar ürünleri içerisinde ​Gaz Kromatografisi- Head Space (GC-HS), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)​, Gaz kromatografi-alev iyonizasyon dedektörü (GC-FID)Gaz kromatografi-kütle seçici dedektörü (GC-MSD)Oksijen geçirgenlik cihazı, Su Buharı geçirgenlik cihazı, UV Spektrofotometre bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri