İnsan vücudunun demir, çinko, bakır gibi metallere ihtiyacı bulunmaktadır. Gıdaların içerisinde bu tip metaller gerekli miktarlarda bulunmalıdır. Ancak gıdaların içerisinde insan vücuduna hiçbir yararı olmayan ve sağlık problemlerine yol açabilecek zararlı metallerde bulunabilmektedir. Arsenik, kurşun, civa gibi metaller insan sağlığı için yüksek derecede zararlı maddelerdir. Bu zararlı maddelerin tespit ve oran hesaplamaları için yapılan analizler gıda kimyasal analiz laboratuvarlarında yapılmaktadır. Gıda ağır metal analizlerinde ICP-MS Spektrometre, HPLC, GC kullanılan laboratuvar cihazları içerisinde yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri