Türk Gıda Kodeksi gıdalarda kullanılan renklendirici ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddelerinin saflık kriterleri (Tebliğ No: 2012/33) tebliği renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddelerinin saflık kriterlerini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Katkı maddelerinin saflık kriterlerine uygunluğunu belirleyebilmek amacı ile yapılan analizlerde gaz kromatografisi ve sıvı kromatografi   cihazlarının kullanıldığı kromatografi metodunun kullanıldığı analizlerde gıda maddeleri için saflık değerlerine uygunluk amacı ile analizler gerçekleştirilir.

Gıdalarda kullanılan renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki  aşağıda bir kaç örneği verilen katkı maddelerinin saflık kriterleri tebliğde ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

*E 170 (i) kalsiyum karbonat
*E 200 sorbik asit
*E 202 potasyum sorbat
*E 203 kalsiyum sorbat
*E 210 benzoik asit
*E 211 sodyum benzoat gibi katkı maddeleri tebliğde söz konusudur.

 Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120408-4.htm

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri