Gıdada inkübasyon analizi özellikle konserve için bozulma oranının belirlenmesi amacı ile her partiden belli miktarda homojen örneklerin inkübasyona alınarak bozulma durumunun saptanması esasına dayanmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri