Gıda ve yemde üreyen küfler ve küflerin oluşturduğu metabolitler uygun koşullarda çoğalarak ürününün nitelik ve niceliğini değiştirip bozulmasına neden olarak insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip toksik maddeler oluşturur. Oluşan bu ürünler, mikotoksin olarak adlandırılan, son derece toksik, çoğu kanserojen maddelerdir ve kabaca küf zehiri olarak bilinirler. En sık karşılaşılan mikotoksinler aflatoksinler, okratoksin, patulin ve fumonisin olarak sıralanabilir.Sıcaklık, yüksek nem ve yanlış saklama koşulları toksin oluşuma zemin hazırlar gıdalardaki oluşumu ve miktarı azaltılabilmekte ancak tümüyle uzaklaştırılması mümkün değildir. Bu nedenle gıda toksin analizinin yapılması ve yasal değerler ile karşılaştırılması gerekmektedir.

AFLATOKSİN: Kurutulmuş yağlı meyveler,kuru meyveler,baharatlar,yem-yem katkı maddeleri,süt-süt ürünleri
OKRATOKSİN: Kuru meyveler,tahıl grubu,kahve
ZEARALENON: Hububatlarda yem,yem katkı maddesi,yağlı tohumlar
DEOXYNIVALENOL: Tahıl grubu,yem-yem katkı maddeleri,yağlı tohumlar
FUMONİSİN: Mısır –mısır içerikli ürünler, yem-yem katkı maddeleri,yağlı tohumlar
PATULİN: Elma-elma suyu,kurutulmuş meyve

Bu analizlerin gerçeleştirildiği laboratuvarlarda kullanılan ürünler içerisinde HPLC, etüv, ultrasonik banyo, vorteks karıştırıcı yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme