Gıdaların sağlıkla belirlenen süreler içerisinde tüketilebilmesi için muhafaza yöntemleri bulunmaktadır. Ambalajlama yöntemleri fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ambalaj yöntemi olarak ana başlıklarda toplanabilir. Muhafaza yöntemleri sırası ile;

Pastörizasyon,
Sterilizasyon,
Kurutarak muhafaza,
Soğukta muhafaza,
Dondurarak muhafaza,
Işınlama uygulamaları ile muhafaza,
Yüksek basınç uygulamaları ile muhafaza,
Tuzlama,
Şekerleme,
Koruyucu gazlardan yararlanma,
Fermentasyon yöntemi ile muhafaza
Vakum ambalajlama ile muhafaza
Aseptik ambalajlama ile muhafaza olarak listelenebilir.

Detaylı Bilgi İçin..