Gıda mikrobiyoloji analizi gıda üretiminde kirlenmeye neden olabilecek kaynak ve üretim basamaklarının bilinip kontrol altına alınarak güvenli gıda üretimi için kirlenme ve gıda zehirlenmesine neden olup raf ömrünü azaltan mikroorganizmaların (E.coli-koliform bakteri-maya-küf –salmonella v.b.) aranması çalışmalarını içermektedir.
Gıda ürünlerinde işlenme, saklama ve tüketiciye ulaşma basamaklarında mikroorganizma bulaşmaları ile karşılaşılabilmektedir. Bu mikroorganizma bulaşmaları sonucunda hastalık ve zehirlenmelere kadar yol açabilen sorunlar, kullanılan ürün veya işleme tekniğine bağlı olarak ortaya çıkan sağlık, ekonomik ve zaman kayıplarına yol açmaktadır.
Mikrobiyoloji analizi yapılırken kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde, otoklav, inkübatör, mikroskop, steril kabin, vorteks yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri