Mikoloji mantarların genetik, taksonomi ve biyokimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Mikoloji laboratuvarlarında tıbbi, enfeksiyona neden olan mantarların tespitine yönelik çalışmaların yanı sıra, gıda örneklerinden küflerin izolasyon ve identifikasyonu, küflerin karekterizasyonu, küflerin toksin üretim koşullarının belirlenmesi, mikrobiyolojik etki değerlendirmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Gıda mikoloji laboratuvarlarında analizlerde kullanılan cihazlara; inkübatör, Sterilizatör, Mikroskop, Otoklav, Steril kabin örnek olarak gösterilebilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme