Gıda tarımsal ürünlerin işlenerek değerlendirildiği bir endüstridir. İşlenen tarımsal ürününün biyolojik özellikleri, hasat, nakliye, depolama koşulları, ürünlere uygulanan teknolojik işlemler, işlenmiş gıdanın depolama, nakliye, pazarlama ve tüketim aşamaları gıda kalitesini etkiler. Gıda duyusal analiz laboratuvarları gıdalarda renk, doku, kusur gibi duyusal özelliklerini, bu özelliklerin objektif ve sübjektif olarak ölçülmesini, renk, doku ve kusur kontrollerini gerçekleştirmektedir.

Duyusal analiz laboratuvarları, ürüne ait ana karakteristiklerinin, duyusal kalite ve kalite değişimlerinin belirlenmesi, raf ömrü çalışmaları, ürün kontrolü ve yeni ürün planlaması gibi tüketici beklentilerini belirleyerek ürün geliştirme çalışmalarında gıdaların duyusal analizlerinin de yapıldığı laboratuvarlardır.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme