Gaz teknolojileri laboratuvar çalışmalarına örnek olarak sıvı yakıt, hidrojen ve değerli kimyasal üretimi , termik santral baca gazı arıtma, gaz şartlandırma ve temizleme, karbondioksit ayırma konularında yapılan çalışmalar gösterilebilir. Teknoloji geliştirmenin yanıs sıra bu laboratuvarlarda LPG, doğalgaz, sentez gazı, biyogaz gibi gaz analizleri de gerçekleştirilebilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme