Gaz piknometresi, Arşimed (akış-yerdeğiştirme ve gaz yayılım) prensiplerinin uygulanma esasına dayanarak yoğunluk ve porozite (gözenek) ölçümü gerçekleştirmek amacı ile kullanılan laboratuvar ürünüdür.

 

 

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım