GAZ KROMATOGRAFİSİ
Uygun metod ve kolon temin edildiği takdirde yapılabilen analizler;
• Çeşitli alkollerin tayini
• Çeşitli fenollerin tayini
• Polinükleer aromatik hidrokarbonların tayini
• Aromatikler, nitroaromatikler, aldehitler, asitler, aminler, halo-hidrokarbonlar
• Uçucu ve yarı uçucu organik bileşikler
• Pestisitler, herbisitler
• Organik yeni sentezler
SIVI KROMATOGRAFİSİ
Uygun metod ve kolon temin edildiği takdirde yapılabilen analizler;
• Apolar ve hidrofobik bileşiklerin ayrımı
• Glikoz ,fruktoz gibi karbonhidratların ayrımı
• Peptidler, proteinler, steroidlerin tayini
• Kafein tayini
• Vitamin tayini

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım