İlaç, petrokimya, gıda, polimer gibi endüstri kollarından alınan numunelerin kromatografik yöntemle ayrımı ile kalitatif (Kalitatif (nitel) analiz; maddenin ne olduğunu anlamaya yönelik yapılan bir analizdir. Kimyada bir maddenin hangi element veya bileşiklerden meydana geldiğini inceleyen analiz dalı) ve kantitatif (Kantitatif (nicel) analiz ; bir maddenin içindekilerin ne olduğunu değil, bu maddenin içinde bulunanların ne kadar olduğunu analiz etmek için kullanılan bir analiz yöntemidir.) analizlerin  gerçekleştirildiği laboratuvarlardır.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme