Gaz Kromatografisi-Head Space (GC-HS) Gaz kromatografi sisteminde tayini yapılamayan uçucu bileşenlerin eser derişimlerinin tayininde headspace tekniğinin kullanılması gerekmektedir. HeadSpace analiz yöntemi, özellikle gıdalarda, gıdaya aromasını veren bileşenlerin derişimlerinin saptanmasının önemli olduğu uçucu türlerin analizinde gaz kromatografi sisteminin yeterli olmadığı koşullarda kullanılır.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım