Gaz Kromatografi-Alev İyonizasyon Dedektörü(GC-FID)
GC detektörü taşıyıcı gazdan farklı bir maddenin varlığını algılayan ve bu bilgiyi elektrik sinyaline dönüştüren bir araçtır. Alev iyonizasyon dedektörü GC’de en çok kullanılan dedektörlerdir. Prensibi Organik maddelerin, hidrojen+hava alevi sıcaklığında bozunurak iyonlaşması ve alev ortamı akımın ölçülmesidir.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım