Fotosentez ölçüm cihazı, bitki yapraklarından fotosentez ile meydana gelen gaz değişiminin (CO2 ve H2O) yaprağa temas ederek ve yaprağı kapalı bir odacık (chamber) içinde ölçüm yapılmasını sağlayan laboratuvar malzemesidir.  Yaprak yüzeyini bir kap (odacık) içerisine alarak,  o ortamdaki iklim şartlarının kontrol edilmesini ölçüm yapılarak, fotosentez ile meydana gelen gaz değişiminin ölçülmesini sağlar.
Bitki ve toprak analizlerinde kullanılmakta olan fotosentez ölçüm cihazı ile yapılan analizler sonucunda  gaz CO2 konsantrasyonu, hava sıcaklığı ve nemi, bitki yaprağı sıcaklığı, ışık yoğunluğu, gaz akışı vb. ölçümler yapılabilmektedir. Cihaz  biyoloji, tarım arazisi çalışmaları, bahçecilik, ormancılık, böcekler, mikroorganizmalar üzerinde çalışmalar yapan laboratuvarlarda kullanılabilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım