Fotonik bilimi fotonun (ışığı oluşturan temel parça) analiz edilmesi ve işlenmesine dayanan bilim dalıdır. Fotonik laboratuvarlarında yenilenebilir enerji, aydınlatma ve atık ısı değerlendirmesinde kullanılan malzemelerle ilgili olarak floresan malzeme geliştirilmesi, iletken polimer sentez ve karakterizasyonu, yapısal, termal, eloktrokimyasal karakterizasyon, organik elektronik amaçlı geliştirilen malzeme performans testleri çalışma örneği olarak gösterilebilir. Laboratuvar çalışmalarında  Difraktometre, atomik kuvvet mikroskobu, fotolüminesans spektrofotometresi, raman spektrofotometre  kullanılan cihazlar içerisinde yer alır

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme