Farmasötik formülasyon laboratuvarlarında ilaç etkinliğini optimize etmek amacı ile stratejiler geliştirilmesi, farklı ilaç hedefleme stratejileri oluşturulması ve uygulanması amacı ile;
.Formülasyonların etkinliğinin arttırılması
.Hasta güvenliğinin arttırılması
.Hedefe yönelik ve kontrollü ilaç salınımı
.Nanoteknolojik tasarımlar
.Stabilite alanlarında araştırma çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme