Farmasötik biyoteknoloji laboratuvarlarında biyofarmasötik ürünler, antimikrobiyal, antibiyofilm, antikanser ve antioksidan çalışmalar ile biyopolimer araştırmaları yapılan çaılşmalardır.
Laboratuvarlarda biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçların ve kombinasyon ürünlerinin üretimleri, kalite güvenceleri, kalite risk yönetimi, klinik araştırmaları ve tedavide uygulamaları konularında araştırma çalışmaları yapılır. Farmasötik Biyoteknoloji Laboratuvarı İleri teknoloji ve araçlar ile araştırma ve geliştirmeyi, bioyteknoloji alanında en hızlı gelişen, tedaviye sunulan inovatif (yenilikçi) ilaçlar ve ürünler ile insan sağlığı ve topluma katkı sağlayan, ülkelerin ekonomisinde yüksek katma değer yaratan çalışma alanıdır. Bu laboratuvarlarda GC (Gaz Kromatografisi), Spektrofotometre, HPLC, ICP-MS kullanılan cihazlara örnek olarak verilebilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme