Hormonlar kan dolaşımı ile hedef organlara taşınan ve hedef organlar üzernde etkiye sahip maddelerdir. İki tip hormon bulunmaktadır:doğal hormonlar ve kimyasal olarak üretilmiş anabolizanlar. Bu hormon ve anabolizanlar hayvanlarda büyümeyi hızlandırmakta ve et/yağ oranını yükseltmektedir. Cinsiyet hormonları etkisi gösteren anabolizanların AB dışındaki bazı ülkelerde büyüme geliştirici madde olarak kullanımı yasaldır.Yasak hormonların kullanımının kontrolündeki eksiklik sonucunda oluşacak tüketici riski göz ardı edilemez. Ette anabolizan hormon analizi  (17 b oestradiol ve ester benzeri türevleri, testosterone, progesterone, zeranol ve trenbolone acetate) kantitatif olarak saptanması amacıyla kullanılacak olan standart çalışma yöntemidir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri