pH ortamda mevcut bulunan hidrojen iyon konsantrasyonunun ölçümüdür. Et üretimi amacıyla kesimi yapılan sağlıklı bir hayvanın kesimi yapıldığı anda kas dokularının pH ‘sı 7,0-7,2 arasında değişim göstermektedir. Kesimden sonra oksijensiz ortam nedeni ile ortaya çıkan biyokimyasal reaksiyonlar ile oluşan değişim nedeni ile pH 5,2-6,2 arası değişen bir değere ulaşır. Laktik asit miktarı artmaktadır. Analizde  pH metre, beher ve distile su kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri