Bir katının erime noktası 1 atm basınçta katı ve sıvı fazların dengede bulunduğu sıcaklık olarak tanımlanır ve erime sırasında sıcaklık sabit kalır. Bir katının erime noktası o maddeye özgü bir fiziksel özelliktir. Erime noktası Kristalli organik bileşiklerin saf olup olmadıklarının belirlenmesi ve organik bileşiklerin tanımlanmaları için kullanılmaktadır.
Erime noktası tayin cihazı ürün saflığı ve kalitesini belirlemek amacı ile gerçekleştirilen analizlerde kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım