Enzimler kimyasal tepkimelerin hızını arttıran biyomoleküllerdir. Enzimler süt ürünlerinin üretiminde, bira sektöründe, et ürünlerinin işlenmesi ve  meyve sularının berraklaştırılması gibi kullanımlar ile gıda sektöründe, protein ve yağ atıklarını parçalamak üzere deterjan sektöründe, tekstil sektöründe, teşhis ve tedavi amacıyla tıpta kullanılmaktadır. Enzimlerin endüstriyel süreçlerde kullanılması işlemlerine enzim teknolojisi denir. Enzimlerin fermantasyon yoluyla üretimi de enzim teknolojisi çalışmalarının içerisinde yer alır.

Enzim ve fermantasyon teknolojisi laboratuvarları çalışma alanları; mikrobiyal enzimlerin fermantasyon süreçleriyle üretimi, enzim saflaştırma süreçlerinin geliştirİlmesi, ekosistemlerden endüstriyel önemi olan enzimleri üreten mikroorganizmaların taranarak izolasyonu ve tanımlanması, kimyasal mutasyonlarla mikroorganizmaların enzim üretkenliklerinin iyileştirilmesi olarak sıralanabilir.
Bu laboratuvarlarda kullanılan laboratuvar ürünleri arasında Bioanalyzer, Fermentör, Kütle spektrometresi sistemi verilebilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme