Amper (A) boşlukta birbirinden 1 metre uzaklıkta bulunan ihmal edilebilir dairesel kesitli sonsuz uzunluktaki paralel iki doğrusal iletkenden geçirildiğinde bu iletkenler arasında metre başına 2×10-7 Newton’luk bir kuvveti oluşturan, zamanla değişmez elektrik akım şiddetidir.Yapılan işlem ile cihazlardaki sapmalar belirlenir ve hatalar düzeltilir.Periyodik olarak yapılan kalibrasyon işlemi sonucunda hata oranı minimuma indirilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Kalibrasyon ve Sertifikasyon

Kalibrasyon ve Sertifikasyon


Tedarikçiler

Tedarikçiler