Çevresel kirleticilerin biyosferdeki dağılımı ve bu kirleticilerin ekosistemlere etkilerini araştıran bilim dalına ekotoksikoloji denilmektedir. Çevresel kirleticilerin ve zehirli kimyasalların canlılar üzerindeki fizyolojik, metabolik ve üreme sistemleri üzerindeki etkileri ekotoksikoloji laboratuvarlarının çalışma alanı içerisinde yer alır. Amaç canlı türlerinin korunabilmesi için kimyasalların olumsuz etkilerinin tespiti ve gerekli düzenlemelerin yapılarak önlemlerin alınabilmesi için veri oluşturulabilmesidir.

Su banyosu, homojenizatör, hassas terazi, Ph metre, etüv, plankton kepçesi, mantolu ısıtıcı ekotoksikoloji laboratuvarlarında kullanılan cihazlar içerisinde yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme