DNA dizi analiz cihazı genotiplendirme, mutasyon ve mikrosatellit(kısa DNA baz segmenti) analizi, SNP (Single Nucleotide Polymorphism) analizi ve sekans karşılaştırması yapılabilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım