DNA dizi analizi, gen yapısı ve genetik kontrol mekanizmaları hakkında bilgi edinilmesini amaçlayan analiz çalışmasıdır. DNA dizi analizinde kimyasal kırılma yöntemi ve zincir sonlanma yöntemi kullanılmaktadır. Dimetil sülfat, hidrazin, piperidin bu analizlerde kullanılan kimyasallar içerisinde yer almaktadır. DNA sekans cihazı ile yapılan analizlerle DNA temel yapılarının belirlenmesi, nükleotid dizininin saptanması, gen yapısı ve genetik kontrol mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olma, kalıtsal hastalıkların meydana gelme ve tedavi süreçleri tespiti amacı ile çalışılacak gen bölgelerinin belirlenmesi, gen yapıları ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmayı ve canlıların genom haritalarının çıkarılmasını, gen mutasyonlarının tespitinin yapılmasına imkan sağlanabilmektedir. Bu analiz ile ayrıca gıda numuneleri için de çalışmalar yapılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri