Böbrek hastaları tedavi için hemodiyaliz solüsyonlarının seyreltilmesinde kullanılan suların içinde bulunan element miktarının ve bakteriyal endotoksinin belirlenmesi amacı ile diyaliz seyreltme suları analiz laboratuvarlarında analizler gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvarlarda; toplam aerobic mikrobiyal kontaminasyon analizi, bakteriyel endotoksin analizi, civa-çinko-kalsiyum-magnezyum-potasyum-sodyum analizi-klorür analizi, oksitlenebilir madde analizi, amonyak-sülfat-kurşun analizi, toplam klor tayini, nitrat-florür-alüminyum analizi gerçekleştirilen analizlere örnek olarak gösterilebilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme