Dioksinler, klorlu dioksinler ve furanlar; klor içeren organik kimyasalların (çeşitli pestisitler gibi) ve plastik maddelerin üretimi, mikroorganizmalar tarafından yıkımı ve oksijence fakir ortamda yanması sırasında istenmeden açığa çıkan yan ürünlerdir. Dioksinler geniş bir alanda karşılaşılan toksik maddelerdir ve kolaylıkla bozulmazlar. Dioksinler yağda çözünme özelliklerine sahiptirler ve bu nedenle hayvanlarda yüksek miktarda birikirler. Bozunmaya karşı aşırı dirençli olmaları nedeniyle çok uzun süre bozunmadan kalır, besin zincirine girer, insana kadar geçer ve vücutta birikirler. Bu nedenlerle hızlı ve etkin yolla analiz edilmesi gerekmektedir. Tüm hayvansal ürünler ve yemler için dioksin analizinin yapılması ve yasal değerler ile karşılaştırılması gerekmektedir. Bu laboratuvarlarda kullanılan ürünlere örnek olarak GC-MSMS 

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme