Desikatör nemden etkilenen maddelerin nemden korunması, örneklerden suyun çekilmesi ve maddenin kuru kalması amacı ile laboratuvarlarda kullanılmaktadırlar. Genellikle katıların kurutulmalarında “desikatör” kullanımı yaygındır. Sıvıların kurutulmalarında ise, anorganik yapıda bazı özel “nem çekici kimyasalların sıvı içine atılmaları” yoluna gidilir. Desikatörler normal ve vakumlu desikatör olarak ikiye ayrılmaktadırlar.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım