Temiz odalar alan başına düşen enerji yoğunluğunun en yüksek olduğu tesislerden biridir. Birçok temiz odanın hava debisini, endüstri tarafından kabul edilmiş hava değişim sayıları ve hava hızları belirler. Genellikle, hava değişim sayıları, en yüksek tanecik üretim sayısının karşılanması temeline dayanır. Fakat, tanecik üretiminin yoğun olduğu zamanlar kısa bir zaman diliminde yoğunlaşmıştır. Besleme havası sabit debili olan tipik bir temiz odada, nispeten daha yüksek temiz oda tanecik seviyeleri, temiz odada çalışan, odaya giren ve çıkan personel ile alakalıdır. Tanecik seviyesi üzerindeki alan, temiz oda klima santralinin odayı fazlasıyla havalandırdığı zamanları temsil etmektedir. Bu zamanlarda temiz oda tanecik seviyeleri IEST 14644-1 temiz oda temizlik sınıflandırmasının veya bina sahibi veya kullanıcısı tarafından belirlenmiş tanecik seviyesinin izin verdiği maksimum tanecik seviyesinin fazlası ile altına düşmesine neden olur.

Bir temiz odayı işletirken enerji tasarrufu yapmak için, enerjinin nerede kullanıldığını anlamak önemlidir. Enerji kullanımı, temiz odanın sınıflandırılması ve odanın kullanıldığı endüstriye bağlı olarak çeşitlenecektir. Genellikle, temiz oda tanecik seviyeleri, tasarım sürecinde belirlenmiş maksimum tanecik seviyesi değerinin fazlası ile altındadır. Potansiyel bir enerji tasarrufu fırsatı temiz odanın besleme/resirkülasyon hava debisini, temiz odanın belirlenmiş maksimum partikül seviyesinin hemen altında tutmaktır. Besleme/resirkülasyon fan debilerinin azaltılması, fan denklemleri (fan enerji tüketimi fan debisinin küpü ile doğru orantılıdır) ve fan ısısını dengeleyen ek soğutmanın fan ısısının azalmasına bağlı olarak düşmesi sebebiyle dikkat çeken enerji tasarruf yöntemlerinden biridir.

Temiz oda değişkenleri oda basınçlandırılması kontrol yaklaşımı, HVAC sistem tasarım yaklaşımı, tanecik görüntüleme sistemi, tanecik görüntüleme ve örnekleme lokasyonları ve gerekli olan örnekleme lokasyonu sayısı, hava debisi kontrol cihazları, işletim ve alarm HVAC sıralaması, temiz oda minimum dönüş hava debisi ve temiz oda minimum besleme hava debisidir.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım