Domoik asit (DA-C15H21NO6) amnezik kabuklu su ürünü zehirlenmesine neden olan nörotoksindir. Deniz kaklularının tüketimi ile insanı zehirleyebilen bulantı, ishal gibi semptomlara yol açan ve müdahalenin gecikmesi durumunda hafıza kaybı ve ölümlere sebebiyet verebilen bu nörotoksin varlığının çift kabuklu yumuşakçalarda tespiti için Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile analiz edilmesi ve toskinin seviyesinin tespiti söz konusudur. Domoik asit analizi tespiti ile insan sağlığının korunması ve ticari değer olarak da kayıpları azaltmaya yönelik tedbirlerin alınmasına imkan sağlayacaktır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri