Tüketimleri yönünden risk unsuru yüksek olan çift kabuklu yumuşakçalar suyu filtre ederek beslenmeleri nedeni ile bünyelerinde biriken zarar verebilecek unsurların tespiti gerekmektedir.  Bu kapsamda çift kabuklu yumuşakçalar için mikrobiyolojik (E.Coli,salmonella), biyotoksin (PSP, DSP, ASP vb.), organik ve inorganik bulaşanlar bakımından varlığın ve miktarın incelenmesi,  ağır metalanalizleri yapılması gerekmektedir. Suyu filtre ederek beslenmeleri nedeni ile de bulundukları su için de toksik alg, su kalitesi analizleri ayrıca önem taşımaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri