Canlı müzik izin belgesi (Canlı Müzik Ruhsatı), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre canlı müzik faaliyeti gösteren tüm Düğün Salonları, Kafe, Bar ve Gazino İşletmelerinin almakla yükümlü olduğu ve ancak Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu ile alınabilecek bir belgedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuarlar tarafından Çevresel Gürültü Ölçümleri gerçekleştirildikten sonra Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri