Çevre araştırma laboratuvarı çevresel örneklerin örnekleme öncesi hazırlanması, işlenmesi ve örnekleme sonrası analize hazır hale getirilmesi çalışmalarının yapıldığı laboratuvarlardır. Analiz kategorilerine;
• Su analizleri
Atıksu analizleri
Artıma çamuru analizleri
Toprak analizleri
• Hava kirlenmesi analizleri verilebilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme