Gıda sektörü için kullanılan ve gıda boyası olarak adlandırılan boyaların yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler ve sağlık için etkileri bakımından nitelik ve nicelik olarak araştırılması önem taşır. Tüketiciyi yanıltmadan etiketinde miktar ve tür olarak tam bilgisinin verilmesi de gerekmektedir. Boya miktarı analizlerinde kullanılan yöntemler arasında Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) yöntemi ile yapılan analiz bulunmaktadır.
TÜRK GIDA KODEKSİ ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/30)’de de belirtildiği üzere;
Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hiçbir katkı maddesi katılamaz denilmektedir.
Çay ile ilgili kategorileri ve niteliklerinin de sınıflandırıldığı tebliğde;
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Siyah çay: Camellia sinensis türünün farklı çeşitlerinin genç sürgünlerinden tepe tomurcuğu ve onu takip eden taze yapraklar ve taze tek yaprak, taze iki yaprak ve taze üç yapraklı sürgünler ile bunları birbirine bağlayan taze sap kısımlarının soldurma, kıvırma, parçalama, oksidasyon ve kurutma gibi üretim aşamaları ile işlenmesi sonucu elde edilen ürünü,
b) Süzen Poşet: Bu Tebliğ kapsamında üretilmiş uygun boyuttaki çayları belli gramajlarda içeren ve içerdiği ürünün kendine has renk, tat ve aromasını sıcak suda ortama filtre etme özelliğine sahip gıda ile teması uygun madde ve malzemeden üretilmiş iplikli ya da ipliksiz poşeti,
c) Kafeinsiz siyah/yeşil çay: Kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça % 0,1’yi geçmeyen çayı,
ç) Yabancı madde: Orijini çay olmayan, bitki ve hayvan kaynaklı maddeler, taş, plastik ve benzeri maddeler ve yapay maddeler gibi her türlü maddeyi,
d) Yeşil çay: Camellia sinensis türünün farklı çeşitlerinin genç sürgünlerinden tepe tomurcuğu ve onu takip eden taze yapraklar ve taze tek yaprak, taze iki yaprak ve taze üç yapraklı sürgünler ile bunları birbirine bağlayan taze sap kısımlarının, enzim inaktivasyonu, kıvırma, parçalama, kurutma, gibi üretim aşamaları ile işlenmesi sonucu elde edilen okside olmamış ürünü ifade eder denilmektedir.
Piyasada bulunan çaylar ile ilgili gıda kodeksine uygunluğun analizleri gerçekleştirilmekte ve yapılan tağşişler belirlenebilmektedir.
Kaynak: 17 Haziran 2015 Çarşamba Resmi gazete Sayı : 29389
TÜRK GIDA KODEKSİ ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/30)

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri