C14 İzotopu ile yaş belirleme yöntemi biyolojik kaynaklı arkeolojik eserlerin yaşını belirleme amacı ile kullanılmaktadır. Kemik, ahşap, bitki, tekstil gibi kalıntıların yaş analizi için  bilim insanları karbon 14 yaş analizi yöntemini kullanmaktadırlar. C14 atomu radyoaktif bir atomdur ve yarı ömrü yaklaşık 5730 yıldır. C14 atomunun oksijenle atomları birleşimi sonucunda karbondioksit oluşur ve organizmaların ölmesi ile karbondioksit alımı durur ve böylece karbon 14 ‘ün vücuda girişi de durmuş olur. C12’nin  C14’e oranı ölüm anında canlılar için sabittir ve zaman içerisinde C12 sabit kalırken C14 bozunur. Bu sayede bulunan arkeolojik kalıntıdaki C12’nin C14’e oranına bakarak canlı organizma değeri ile  kıyaslandığında kalıntının yaşının tespiti mümkün olabilmektedir. Yani arkeolojik kalıntılarının yaş tespitinde karbon 14 atomu kullanılmasının esası karbon 14 ‘ün zaman içerisinde azalması prensibine dayanmaktadır. Yaş tespiti yapılabilmesini sağlayan bu analiz günümüzdeki nükleer gelişmeler nedeni ile gelecekte hassas sonuçlara ulaşmamızı sağlayamayabilecektir. Kütle Spektroskopi cihazı Karbon14 izotopu ile yaş belirleme analizlerinde kullanılan laboratuvar cihazları içerisinde yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri