Büret kimyasal nicel çözümlemede gaz veya sıvının hacmini ölçmek için kullanılan laboratuvar aletidir. Bir ucunda vana yada musluk bulunan derecelendirilmiş cam tüpten oluşur.
Sıvı büreti: Vana alttadır ve boşaltılan sıvının net hacmi boşaltma öncesi ve sonrası sıvı düzeyleri cam tüp üzerindeki derecelerden okunarak hesaplanır.
Gaz büreti: Vana üsttedir ve tüpün içi su, yağ yada cıva gibi bir sıvı ile doludur. Tüpün alt ucu küçük bir sıvı deposuna bağlanır, yukarıdan verilen gaz sıvıyı depoya doğru iterek tüpe dolar ve bürette atılan sıvının hacminden yararlanarak gazın miktarı ölçülür.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım