Hektolitre ağırlığı 100 lt buğdayın kg cinsinden ifadesidir. Hektolitre ağırlığının artması kuru madde miktar ve un veriminin arttığının göstergesidir. Hektolitre ağırlığı ekim mevsimi, yetiştirme periyodu ve ekolojik şartlara göre değişkenlik gösterir. Uzun taneli buğdaylar kısa taneli buğdaylara göre, küçük taneli buğdaylar büyük taneli buğdaylara göre, kalın kabuklu buğdaylar ince kabuklu buğdaylara göre daha az hektolitre ağırlığı vermektedirler.Hektolitre analizi için hektolitre tayin cihazları kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri