Boyada renk ve örtücülük gibi özellikleri kazandıran pigmentler ezme işlemlerinden geçirilerek olması gereken mikron büyüklüğüne getirilerek boyanın hammadesi olan reçineye bağlanması sağlanır. Boyada ezilme yeterli olmazsa örtücülüğü düşük olur, renk verme şiddeti düşer, parlaklığı azalır, iyi ezilmemiş iri taneler zamanla parçalanacağından kutu içerisinde renk değiştirir ve kimyasal direnci düşer. Bu analiz için yaygın olarak grindometre kullanılır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri