Gıdalarda buunan madensel maddelere, mineral madde veya yakma sonucu geride kalan inorganik maddelere kül denilir. Kül analizi yapısında organik madde bulunan ürünlerin, inorganik madde içeriğini belirlemek amacı ile yapılmaktadır.
İnsan, hayvan ve bitkilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için mineral maddeler hayati önem taşımaktadır.
Kül analizi analiz yapılan örneğin standarlara uygunluğunun belirlenmesi, mikrobiyal stabilite, gıdanın elde edildiği kaynakta hastalık veya anormalite tespiti, kullanılan suyun sertliğinin belirlenebilmesi amacı ile yapılmaktadır.
Kül fırını, desikatör, hassas terazi analiz için kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri