Hızlı nüfus artışı, su kaynaklarının yetersizliği, iklim şartlarındaki değişikliklerin su kaynaklarına etkisi su kaynaklarının etkili kullanımını gerekli kılmaktadır. Su kaynaklarının etkili ve verimli kullanımı uzun vadede su ihtiyacında karşılaşacağımız sorunların engellenmesinde etkili olacaktır. Bitkilerin belirlenen bir program ile sulanması bu nedenle önem taşımaktadır. Bu programlamanın amacı doğru zamanlama ile bitki için yeterli miktarda sulamanın yapılması anlamına gelmektedir. Toprak, sulama alanının bulunduğu bölgenin iklim şartları ve bitkinin özellikleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Hatalı sulamanın su kaynaklarına etkisinin yanında bitki gelişimdeki olumsuz sonuçları da bu planlamanın önemini belirlemektedir. Bilinçsiz sulamanın toprak üzerinde de geri dönülmez sonuçları bulunmaktadır. Tarım alanlarında görülen tuzluluk oranı buna örnektir.

Yaprak Su Potansiyeli Ölçüm Cihazı çalışma yapılan bitkinin suya ihtiyacı olup olmadığının tespiti amacı ile kullanılmaktadır. Düşük potansiyel değerleri su gereksiniminin daha fazla olduğunu gösterir. Üretimde önlem alınması amacı ile kullanılan cihaz ile üretim verimliliği sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..