Bitki koruma entamoloji ve fitopatoloji olarak iki ana bilim dalı kapsamında değerlendirilir. Bitki koruma laboratuvarlarında amaç elde edilen numunelerin insan ve çevre açısından hastalık etmenlerinin incelenerek, oluşabilecek hastalık ve zararlı etmenlere karşı önlemlerin yöntemlerini belirleyebilmektir. Hastalık oluşturabilecek patojenlerin teşhisi sağlıklı ürün yetiştirme için değer taşır. Bitkilerde oluşan zararlıların yanısıra tarım alanlarına zarar verebilen yabancı bitkilerin tespiti ve üretimin sağlıklı devamlılığı için doğru önlemlerin alınabilmesi de bitki sağlığının ve dolayısı ile tüm canlı sağlığının devamlılığı için gereklidir.

 

 

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme