Birada karbondioksit analizinde kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde manometre ve termometre bulunmaktadır. Analizin esası co2’in erimesinin sıcaklıkla ilgisi üzerine kurulmaktadır ve sıcaklık ve basınçtan yararlanarak co2 hacminin saptanması esasına dayanır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri