Balda doğal, temiz ve sağlıklı ürün kalıntı analizleri ile sağlanmaktadır. Arı ürünleri bakım esnasında antibiyotik ile kontamine olabilmektedir. Antibiyotik genellikle yavru çürüğü hastalığı tedavilerinde kullanılmaktadır.Yasal olarak izin verilmediği halde balların % 25 ‘inde sülfadimidin, tetrasiklin, streptomisin gibi ilaçların kalıntılarına rastlanabilmektedir. Balda sulfamethazine, sulfamerazine ve sulfathiazole analizi yöntemi örneğe uygulanan ön işlemlerin ardından kromotografik (HPLC) olarak kantitatif analizidir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri