Balın pH değeri ortalama 3.7-4.5 arasında değişmektedir. Balın asitliği mikroorganizmalara karşı kararlılığı arttırırken, arılar bala formik asit ilave ederek balın olgunlaşmasını sağlar. pH analizinde kullanılan laboratuvar ürünlerine pH metre ve manyetik karıştıcı örnek olarak gösterilebilmektedir. pH analizi ile balın serbest, laktonik ve toplam asitliği belirlenir. Toplam asitlik serbest ve laktonik asitlik değerlerinin toplamı olarak ifadelendirilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri