Elektriksel iletkenlik balın botanik orjininin belirlenmesinde önemli bir kriterdir. Balın elektriği geçirme kabiliyeti olarak tanımlanabilir. İletkenlik değeri balın cinsini belirlemek amacı ile kullanılır. Elektriksel iletkenlik organik asitler, proteinler, şekerler, ve minerallere bağlıdır. İletkenlik değeri 0.800 mS/cm değerinden az olan ballar çiçek balı, 0.800 mS/cm değerinden büyük olanlar da çam (salgı) balı olarak değerlendirilir. Analiz için İletkenlik Ölçüm Cihazı kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri